Halimbawa ng mga talata tungkol sa problema at solusyon?

By: Guest
Date: Unknown--
Response
0

wag na lang di bale na lang.[d] By: Guest
Date: Wed-Mar-2-2011
Response
What is 1 + 100

Just Updated::