Halimbawa ng salita na denotasyon at konotasyon?

By: Guest
Date: Unknown--
Response
0
You feel static in your hair.

[d] By: Guest
Date: Unknown---
Response
What is 1 + 100

Just Updated::