Ito ay tungkol sa makroekonomiks ito ang pag-aaral ng ekonomiya sa pangkabuang pananalapi?

By: Guest
Date: Unknown--
Response 1
Guest
0
what languge is it?
[m] By: Guest
Date: Unknown---
Response 2
Guest
0
what
[m] By: Guest
Date: Unknown---
Response
What is 1 + 100

Just Updated::