Magbigay nga po kayo ng halimbawa ng tula tungkol sa kapaligiran?

By: Guest
Date: Unknown--
Response 1
Guest
0
sometimes cats

[m] By: Guest
Date: Unknown---
Response 2
Guest
0
sometimes cats

[m] By: Guest
Date: Unknown---
Response
What is 1 + 100

Just Updated::