Magbigay nga po kayo ng halimbawa ng tula tungkol sa kapaligiran?

By: Guest
Date: Unknown--
Response
0
sometimes cats

[d] By: Guest
Date: Unknown---
Response
0
sometimes cats

[d] By: Guest
Date: Unknown---
Response
What is 1 + 100

Just Updated::