ano ang masamang epekto ng pandarayuhan?

By: Guest
Date: Sun-Jan-31-2010-
Response
0

[d] By: Guest
Date: Mon-Jun-13-2011
Response
0
ang hindi mabuting epekto ng pandarayuhan ay ::mababawasan at madadagdagan ang tao o bata xDD
[d] By: Guest
Date: Thu-Jun-23-2011
Response
0
dahil ewan
[d] By: Guest
Date: Mon-Jun-27-2011
Response
0
dahil ewan
[d] By: Guest
Date: Mon-Jun-27-2011
Response
0

ang pogi ko

.

[d] By: Guest
Date: Tue-Jul-3-2012
Response
What is 1 + 100

Just Updated::