anu-ano ang mga impluwensya ng mga hapones sa mga pilipino?

By: Guest
Date: Tue-Jan-19-2010-
Response 1
Guest
0

[m] By: Guest
Date: Mon-Jan-9-2012
Response
What is 1 + 100

Just Updated::