Mga uri ng paglalahad at mga halimbawa nito?

By: Guest
Date: Unknown--
Response
0
BlueBlue

[d] By: Guest
Date: Unknown---
Response
What is 1 + 100

Just Updated::