Ano kahulugan ng opinyon at katotohanan?

By: Guest
Date: Unknown--
Response
0
From the root word "azucar" meaning sugar. Combined with "ita" meaning roughly little wheel or bit (like in " Margarita" which literally means "daisy wheel"or "daisy chain") Zucaritas is the Spanish language trade name for Sugar Frosted Flakes.

[d] By: Guest
Date: Unknown---
Response
0
ang opinyon opinyon talaga ang katotohanan naman ay totoo ,,,,

[d] By: Guest
Date: Thu-Oct-20-2011
Response
0
ang opinyon ang isang suggestion lamnang na ang ibang tao ay sang ayon at ang iba naman ay hindi sang ayon kaya tinatawag syang opinyon dahil hindi lahat ng tao ay sang ayon sa isang pangunguap 
habng
ang katotohanan naman ay ang lahat ng tao ay sang ayon sa sinasabi ng pangungusap at yubnn lamang po
ang aking nalalaman tungkol sa opinyon at katotohanan,,,,,, thank you,,,,hahahhaha,,,,,,,,kay alm nyo na......sana may na tutunan rin kayo sa aking opinyon na sagot sa katanungang itop salamat........
[d] By: Guest
Date: Thu-Oct-20-2011
Response
What is 1 + 100

Just Updated::