Magbigay ng mga halimbawa ng kasabihan sa tagalog?

By: Guest
Date: Unknown--
Response 1
Guest
0

[m] By: Guest
Date: Sun-Jul-17-2011
Response
What is 1 + 100

Just Updated::