Ano ang naging epekto ng pandarayuhan ng mga Pilipino sa ibang bansa?

By: Guest
Date: Unknown--
Response
0
they didnt they had names like Rosalie, Esme, Jane, Charlotte, Rosaline, Jennifer, Heidi and 4 boys they had names like Felix, Garrett, Edward, Carisle, Emmett, Jasper,

[d] By: Guest
Date: Unknown---
Response
0
IT WILL Make our economy  low
[d] By: Guest
Date: Mon-Jul-11-2011
Response
0
Adjustments sa bagong kapaligiran, bagong pakikisama at bagong buhay malayo sa kinagisnang buhay mula sa pinanggalingang lugar.

Ang epekto nito ay kapag ang mga mandarayuhan ang gustong manirahan dito sa ating bansa lalong lumalaki ang populasyon ng ating bansang Pilipinas.

Ang epekto ng pandarayuhan ay may ibang dayuhan ang gustong manirahan dito at maaapektohan ang populasyon ng ating bansa.

ang epekto nito ay kapag ang mga mandarayuhan ang gustong manirahan dito sa ating bansa lalong lumalaki ang populasyon ng ating bansang pilipinas...

[d] By: Guest
Date: Wed-Jul-27-2011
Response
0
Adjustments sa bagong kapaligiran, bagong pakikisama at bagong buhay malayo sa kinagisnang buhay mula sa pinanggalingang lugar.

Ang epekto nito ay kapag ang mga mandarayuhan ang gustong manirahan dito sa ating bansa lalong lumalaki ang populasyon ng ating bansang Pilipinas.

Ang epekto ng pandarayuhan ay may ibang dayuhan ang gustong manirahan dito at maaapektohan ang populasyon ng ating bansa.

ang epekto nito ay kapag ang mga mandarayuhan ang gustong manirahan dito sa ating bansa lalong lumalaki ang populasyon ng ating bansang pilipinas...

by jacqueline B. Pua

[d] By: Guest
Date: Wed-Jul-27-2011
Response
0
Ang pinakakaraniwang epekto ng pandarayuhan ay ang paglobo ng populasyon ng lugar na kanilang pinupuntahano pinaninirahan. Bumababa naman ang populasyon ng lugar na inalisan, pinanggalingan o pinagmulan ng mga taong nandayuhan.
[d] By: Guest
Date: Wed-Aug-10-2011
Response
What is 1 + 100

Just Updated::