mga larawan ng mga pangulo noong ikatlong republika ng pilipinas

By: Guest
Date: Wed-Jan-6-2010-
Response 1
Guest
0

[m] By: Guest
Date: Thu-Feb-11-2010
Response 2
Guest
0
i miss you teacher michelle and i love you so much
[m] By: Guest
Date: Sun-Feb-27-2011
Response 3
Guest
0

[m] By: Guest
Date: Wed-Jan-18-2012
Response
What is 1 + 100

Just Updated::