ano-anu ang iba't-ibang uri ng tempo?


By: Guest
Date: Wed-Jan-6-2010-
Response
0

buang kag abno anko ang ga pamang questionkot ako mahatag
[d] By: Guest
Date: Tue-Sep-13-2011
Response
What is 1 + 100

Just Updated::