halimbawa ng kasabihan tungkol sa kahalagahan ng pagbasa sa tao

ei ..
By: Guest
Date: Sun-Nov-8-2009-
Response 1
Guest
0

[m] By: Guest
Date: Mon-Nov-21-2011
Response 2
Guest
0

Lord Chesterfield

“The more you read, the more you learn” “The man who reads is the man who leads”

[m] By: Guest
Date: Fri-Jan-13-2012
Response
What is 1 + 100

Just Updated::