Anu-ano ang mga teorya ng wika?

By: Guest
Date: Unknown--
Response
0

[d] By: Guest
Date: Unknown---
Response
What is 1 + 100

Just Updated::