Ano ang tangos ito ay isang anyong lupa?

By: Guest
Date: Wed-Dec-23-2009-
Response
0

ito ay tae na mabaho

ito aay isang tae

[d] By: Guest
Date: 0000-00-00-00:00:00--
Response
What is 1 + 100

Just Updated::