halimbawa ng dula-dulaan tungkol sa pamilya

By: Guest
Date: Sat-Jan-9-2010-
Response
0
..`ewan kuh kya nga akuh ngsesearch eii..!

[d] By: Guest
Date: Mon-Aug-22-2011
Response
0

[d] By: Guest
Date: Tue-Sep-13-2011
Response
0

[d] By: Guest
Date: Wed-Sep-14-2011
Response
0
GAGOGAOG
[d] By: Guest
Date: Thu-Dec-1-2011
Response
0
kakasar wlang kwenta kea ng aqoh nagreresearch par malaman yung sagot ! ang tnga !!

[d] By: Guest
Date: Wed-Jan-11-2012
Response
0
mnmjhj
[d] By: Guest
Date: Sat-Mar-17-2012
Response
What is 1 + 100

Just Updated::