halimbawa ng masining na pagkukuwento

By: Guest
Date: Wed-Jan-27-2010-
Response
0
Ang masining na magkukuwento ay CREATIVE STORYTELLING, kahit anong kwento ay pwede at depende ito sa pagkukuwento ng narrator o ang taga kwento.
[d] By: Guest
Date: Wed-Sep-14-2011
Response
What is 1 + 100

Just Updated::