Helpfulbox Now Offers Free POS Software for restaurants, kiosk, and any other retails business completely free used windows cashier system or as full blown POS. You will able to print to kitchen, display orders on the kitchen screen, manage inventory, employee, report, customer loyalty offers, employee management, delivery address track and much more, al for free.

ano ang epekto ng kolonyalismo

By: Guest
Date: Tue-Jan-5-2010-
Response
0

Ang kolonyalismo ay ang tuwirang pananakop ng isang bayan sa

iba pa upang mapagsamantalahan ang yaman nito o makuha rito ang iba pang

pangangailangan ng mangongolonya. Ang kolonyalismo ay madalas na

naihahalintulad sa Imperyalismo ngunit ang dalawa ay mayroong

pagkakaiba."Maaaring magsilbing baseng pangkalakal o pangmilitar ang

kolonya".
Nababago ang pamaraan ng buhay ng bansang nasakop: nabago ang pananamit, uri ng

pamahalaan, edukasyon, pananampalataya at iba pang naging impluwensiya ng

bansang mananakop...


ang epekto nito sa pilipinas ay:nagkaroon ng medyo pagkagulo dahil sinasakop ng malalaking bansa ang mahihinang bansa.....  

[d] By: Guest
Date: Sat-Jul-28-2012
Response
What is 1 + 100Helpfulbox Now Offers Free POS Software

for restaurants, kiosk, and any other retails business completely free. It can be used as windows cashier system or as full blown POS. You will able to print to kitchen, display orders on the kitchen screen, manage inventory, employee, report, customer loyalty offers, employee management, delivery address track and much more, all for free.

Just Updated::