Ano ang kahulugan ng pangatnig?

By: Guest
Date: Sun-May-16-2010-
Response
0

Ang mga pang-ugnay na pangatnig ay ang mga kataga o salitang nag-uugnay sa dalawang salita,parirala,o sugnay na pinagsunud-sunod sa pangungusap

[d] By: Guest
Date: Unknown---
Response
0
Salitang nag-uugnay ng isang salita sa kapwa salita, parirala sa kapwa parirala, sugnay sa kapwa sugnay at pangungusap sa kapwa pangungusap.

[d] By: Guest
Date: Sun-Sep-11-2011
Response
0
palatz or patotz or palatuting
[d] By: Guest
Date: Thu-Jan-12-2012
Response
What is 1 + 100

Just Updated::