Ano ang mga uri ng mga pangatnig at ang mga kahulugan nito?

By: Guest
Date: Fri-May-14-2010-
Response
0
Pamuklod- ginagamit upang itangi ang isa sa ibang bagay o kaisipan.


Paninsay- ginagamit sa mga tambalang pangungusap kung ang unang parte ay salungat sa ikalawa.


Panubali- ginagamit sa kaisipang nagsasaad ng pasubali o pasakali.


Pananhi- tumutugon sa tanong na bakit, nagsasaad ng kadahilanan.


Panlinaw- ginagamit upang linawin ang sinabi na.


Panulad- ginagamit sa pagtutulad sa gawa at pangyayari.


Panapos- ginagamit sa pagsasaad ng wakas ng pagsasalita.
by: sangelicablanca!

[d] By: Guest
Date: Unknown---
Response
0

inihi 2

[d] By: Guest
Date: Tue-Nov-15-2011
Response
What is 1 + 100

Just Updated::