Halimbawa ng panghalip panao?

By: Guest
Date: Sun-May-9-2010-
Response 1
Guest
0

Answer

ikaw,ako,kayo,tayo

[m] By: Guest
Date: Unknown---
Response
What is 1 + 100

Just Updated::