Ano ang kayarian ng pang-uri?

By: Guest
Date: Sat-May-8-2010-
Response
0
payak , inuulit , tambalan , maylapi .

[d] By: Guest
Date: Unknown---
Response
0
hi
[d] By: Guest
Date: Tue-Oct-4-2011
Response
What is 1 + 100

Just Updated::