Anu ano ang mga anyo ng pang-abay?

By: Guest
Date: Fri-May-7-2010-
Response
0

Ang 2 anyo ng pang-uri ay ang:

Pamanahon-ito any nagsasaad kung kailan ginawa ang kilos

Panlunan-Ito'y nagsasaad ng lugar

[d] By: Guest
Date: Unknown---
Response
What is 1 + 100

Just Updated::